Tag Archives: Canon PowerShot N

Canon PowerShot N

PowerShot N của Canon, là chiếc máy ảnh “lạ” cả về thiết kế và tính năng với các bộ lọc xử lý Shot, là một trong những máy ảnh khác thường nhất mà chúng tôi đã nhìn thấy trong một thời gian. Canon nói về nó như là một đồng hành với một điện thoại