Tag Archives: điều chỉnh cân bằng sáng

Hiểu về cân bằng trắng

Bạn cần điều chỉnh cân bằng trắng (White Balance – WB) vì khi đó, màu sắc của ảnh thật hơn. Để minh họa rõ hơn cho cân bằng trắng, bạn có thể chụp một cảnh vật vào hai thời điểm khác nhau trong ngày. Rõ ràng, tông màu của hai ảnh khác nhau, mặc dù