Tag Archives: dòng NX của Samsung

Chụp ảnh với Samsung NX300

Mô hình không gương lật mới nhất của Samsung có thể cạnh tranh với NEX nhì của Sony. Dòng NX của Samsung đã có một khởi đầu khó khăn. Tại một ít hơn ba tuổi, nó vẫn không tạo được nhiều ấn tượng bán hàng bên ngoài của công ty bản địa Hàn Quốc. Nhưng