Tag Archives: Fuji

Fuji X-M1

Fuji X-M1 là mô hình thứ ba trong phạm vi X của công ty máy ảnh ống kính hoán đổi cho nhau, và nó là máy ảnh nhỏ gọn hệ thống nhỏ nhất và nhẹ nhất của nhà sản xuất đã sản xuất cho đến nay. Trong thực tế, đó là một chút nhỏ hơn

Fuji X-E1

Trong những năm gần đây, Fuji đã rất thành công, đặc biệt là giới phê bình, với hàng loạt cao cấp của máy ảnh X. Fuji X-E1 là lần thứ hai trong đội hình để có ống kính rời, và là một bổ sung, chứ không phải là một sự thay thế cho Fuji X-Pro1