Tag Archives: High ISO

Hiểu về High ISO

Chắc chắn là rất nhiều thảo luận về High ISO những ngày này. Một số người thậm chí còn nói chụp cao-ISO là biên giới mới của nhiếp ảnh kỹ thuật số. Các nhà sản xuất máy ảnh dường như được tập trung nỗ lực vào sản xuất tốt hơn, sạch hơn, hình ảnh ít