Tag Archives: máy ảnh Fuji X-E1

Fuji X-E1

Trong những năm gần đây, Fuji đã rất thành công, đặc biệt là giới phê bình, với hàng loạt cao cấp của máy ảnh X. Fuji X-E1 là lần thứ hai trong đội hình để có ống kính rời, và là một bổ sung, chứ không phải là một sự thay thế cho Fuji X-Pro1