Tag Archives: máy ảnh Samsung NX300

Samsung NX300

Có rất nhiều hành động ngay bây giờ trong hệ thống máy ảnh compact (CSC) phân khúc, mà đôi thân máy nhỏ gọn với ống kính hoán đổi cho một kinh nghiệm DSLR-như không có gương nội bộ hoặc số lượng lớn liên quan. Đây là một khu vực trong đó Samsung đã được tràn

Chụp ảnh với Samsung NX300

Mô hình không gương lật mới nhất của Samsung có thể cạnh tranh với NEX nhì của Sony. Dòng NX của Samsung đã có một khởi đầu khó khăn. Tại một ít hơn ba tuổi, nó vẫn không tạo được nhiều ấn tượng bán hàng bên ngoài của công ty bản địa Hàn Quốc. Nhưng