Tag Archives: máy ảnh số Ricoh

Đánh giá máy ảnh Ricoh GR

Ricoh GR là một máy ảnh được quan tân bở hầu hết người mua hàng Mỹ. Một phần, đó là bởi vì Ricoh là một tên hầu hết người Mỹ kết hợp với thiết bị văn phòng, không máy ảnh. Trong phần đó là vì GR là một máy ảnh rất chuyên môn sẽ hấp