Tag Archives: máy quay Samsung F80

Samsung công bố nâng cấp cho hai dòng máy quay

Samsung đã công bố hai bổ sung vào phạm vi của họ theo định hướng tiêu dùng máy quay độ nét cao: các HMX-QF30 (kỹ thuật) và HMX-F90 (kỹ thuật). Cả hai máy ảnh được cập nhật gia tăng các dòng sản phẩm hiện có, thay thế QF20 cũ và F80 Mặc dù thông số