Tag Archives: máy quay

Sony ra mắt 6 máy quay Entry-Level mới

Ngoài máy quay phim 3D mới và các mô hình 2D cao cấp, Sony đã công bố thêm sáu tầm trung và nhập cảnh cấp Handycams để vòng ra dòng sản phẩm tiêu dùng của họ vào năm 2013. Không ngạc nhiên, cuối cùng Sony đã cắt máy quay độ nét tiêu chuẩn từ danh

Samsung công bố nâng cấp cho hai dòng máy quay

Samsung đã công bố hai bổ sung vào phạm vi của họ theo định hướng tiêu dùng máy quay độ nét cao: các HMX-QF30 (kỹ thuật) và HMX-F90 (kỹ thuật). Cả hai máy ảnh được cập nhật gia tăng các dòng sản phẩm hiện có, thay thế QF20 cũ và F80 Mặc dù thông số