Tag Archives: Nikon 1 J3

Nikon 1 J3

Trong một động thái đó sẽ làm cho Panasonic tự hào, Nikon đã cập nhật phạm vi J của máy ảnh hệ thống nhỏ gọn, chỉ vài tháng sau khi giới thiệu Nikon 1 J2 . Công ty này nói rằng Nikon 1 J3 là, hiện nay, một sự bổ sung cho phạm vi, nhưng