Tag Archives: sử dụng ống kính góc rộng

Kỹ thuật sử dụng ống kính góc rộng

Do có khả năng bao quát một trường nhìn rất lớn nên loại ống kính này khá “kén” cảnh và khó sử dụng. Ống kính góc rộng thường được dân du lịch ưa chuộng nhưng khá “kén” cảnh và khó sử dụng. Ống kính góc rộng (wide lens) là công cụ lý tưởng để diễn