Tag Archives: thấu kính 32mm f/1.2

Nikon’s 1 phát triển thấu kính 32mm f/1.2

Công ty này đã công bố thành viên thứ chín của nhóm, ống kính 32mm f/1.2. Việc bổ sung kịp thời cung cấp cho 1 hệ thống game bắn súng nhanh chóng, lựa chọn cao cấp với độ dài tiêu cự thường được kết hợp với chân dung. Thấu kính 32mm (tương đương 86mm) f/1.2