Tag Archives: vật liệu graphene

Cảm biến graphene có thể giúp máy ảnh chụp trong bóng tối

Các nhà khoa học tìm thấy một cách để sử dụng vật liệu kỳ diệu siêu mỏng. Chụp một hình ảnh tốt đẹp trong ánh sáng xấu chẳng hạng như chụp trong bóng tối, nhưng một thiết kế tiên tiến có thể làm cho vấn đề đó là một điều của quá khứ. Các nhà